14. Bezbariérová církev – Vítek Vurst

Představujeme Vám v pořadí již 6. díl série United, tentokrát na téma…

Bezbarierová církev, církev, která aktivně odstraňuje překážky bránící novým lidem do společenství přicházet. Proč mládež vůbec děláme? Komu je určena? Není církev trochu jako hnůj, který na jedné velké hromadě zapáchá, ale rozprostřen zúrodňuje půdu? Na tohle téma se podíváme s vedoucím církve Adventistů v čechách, sběratelem vlajek a milovníkem Ostravského Baníku, Vítkem Vurstem.