osobní rozvoj

Pět jednoduchých pravidel – část 2.

By 24.1.2016 No Comments

Autor: David Novák, 1/2016

4

Neexistuje nic tak urgentního, co by nás mělo dlouhodobě odvrátit od konání věcí důležitých.

Jinými slovy – není pravda, že žijeme tak hektický život, že jsme tak vytížení, že se nelze modlit, že nelze sloužit Pánu Bohu, že nelze něco dělat pro svoji tělesnou schránku, že se nelze věnovat rodině atd. Pokud bych se vás zeptal, proč jste to či ono přestali dělat, potom jsem si téměř jistý vaší odpovědí. Nemám čas. Prostě jsou věci urgentní a pak důležité, které ale zpravidla urgentní nejsou. Musím někam dojít, něco vyřídit, něco zařídit atd. Nemusím teď hned se modlit, číst, budovat některé klíčové vztahy. Jenže… pokud budu v osobním životě konat jen to, co mě tlačí, budu životem vlečen a výsledkem bude nervozita, přecitlivělost, pudové jednání atd. Otázka zní, jak moc věnuješ čas oblastem důležitým (vztah s Bohem, s blízkými, četba, základní péče o tělesnou schránku).

5

V klíčových oblastech života nelze vrátit čas.

Lze změnit priority, směr, zaměření, školu, zaměstnání, církev ale nezměníte čas, kdy vám bylo 20, 30, 40…, nepřevinete „pásku vašeho manželství“, nezměníte nemoudrá nebo nemorální rozhodnutí, které jste udělali, nevrátíte čas, kdy dětem bylo 2, 3, 6… Zda platí jediné slovo: NIKDY. Můžete si říci (to co jsem se nikdy nenaučil povědět anglicky) „kdybych byl býval já tehdy“, ale to je tak vše. Bůh v Kristu sice „tvoří všechno nové“, to ale není důvodem žít nemoudře. Proto v Písmu čteme: „Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. (Ef 5,16)“. Konkrétně bych chtěl zdůraznit slova, nepromarněte tento čas. V kontextu výše uvedených bodů to může znamenat, abychom se v klíčových oblastech života naučili dělat malé a stále kroky. Výsledky se nedostaví okamžitě, nicméně časem se dostaví.

Co z toho plyne? Zkusme si dát pár malých a proto splnitelných cílu. Vypište si, co byste chtěli změnit v oblasti duchovní, vztahové a tělesné. Přemýšlejte nad touto změnou v kontextu verše Ef 5,16. Udělejte rozhodnutí, které bude moudré. Nedávejte si za cíl přečíst za měsíc Bibli, uběhnout maraton nebo pozvat manželku do nejdražší restaurace v Praze. Zkuste málo, ale o to více pravidelně. Věřte, že věci se začnou měnit. Možná se vám to, co navrhuji, zdá strašně málo. Zkuste to dělat třeba půl roku a pak zhodnoťte, zda to bylo skutečně málo…