Řádná registrace pro rok 2018/19 je uzavřená. V případě zájmu kontaktujte jjedlicka@kam.cz pro individuální domluvu.

Co je Journey

Journey je 10 měsíční individuální stáž pod záštitou KAMu, která umožňuje růst ve službě mladým vedoucím a služebníkům. Název Journey je odvozen od příkladu apoštola Pavla, který vzal na misijní cestu svého učedníka Timotea. Stejně tak se snažíme v dnešní době nabídnout mladým křesťanům možnost vyzkoušet si službu po boku zkušených a zralých křesťanů v jedné z vybraných církví.

Jak Journey funguje

Zájemce o Journey přichází s nějakým specifickým či obecným cílem či oblastí osobního povolání, ve kterém se chce zdokonalovat. Jeho Journey je mu následně „ušita namíru“ – snažíme se najít vhodnou církev, mentora a praxi ve službě.

Ve spolupráci účastníka Journey a kouče jsou stanoveny konkrétní cíle Journey a následně je pak vytvořena „mapa Journey“ na následovných 10 měsíců, do které jsou zaznamenány naplánované aktivity, které směřují k dosažení „cíle cesty“.

Náplň Journey

 1. Osobní učednictví (skrz kouče, mentora, specialisty)
 2. Studium Bible (+ e-learning vybraných témat)
 3. Konference, kurzy, vyučování dle zaměření stážisty
 4. Zaměření stáže podle jedné z následujících variant:

a) 3-6 měsíců v jedné ze zahraničních partnerských církví v Evropě či USA
b) Praxe v jedné z KAM služeb (EXIT, Fusion, Edge sporty)
c) Celoroční umístění v jedné z následujících církví v ČR:

 • ICF Praha
 • AC Element Hradec Králové
 • CB Maják Vsetín
 • AC Connect Brno

Pro koho je Journey

Journey je určena pro mladé lidi ve věku od 18 do 30 let, kteří mají živý vztah s Bohem, pravidelně slouží nebo chtějí začít sloužit a chtějí udělat maximum pro naplnění svého povolání. Může se jednat o lidi, kteří právě dokončili své studium, nebo se ho rozhodnou na rok přerušit.

Financování Journey

Student Journey má po dobu trvání Journey hrazené

 • Cestovní náklady
 • Zdravotní pojištění
 • Registrační poplatky
 • Měsíční stipendium (individuálně dle potřeb studenta)

Financování studenta Journey

 • Doporučená podpora místního sboru ve výši 10 000,- Kč (1000,- Kč / měsíc)
 • Osobní fundraising studenta ve výši 30 000,- Kč
 • Nadace a dárci z ČR a zahraničí

Jak se přihlásit

Můžete se s námi spojit (viz kontakty) a zeptat se na cokoliv, co by vás o Journey zajímalo, anebo můžete rovnou vyplnit přihlášku a my se s vámi spojíme sami.

Po vyplnění přihlášky následuje přijímací pohovor, na základě kterého rozhodneme o přijetí či nepřijetí. Po přijetí se začíná vytvářet individuální plán a probíhá příprava na vaši Journey, která začíná v září a končí v červnu.

Deadline pro přihlašování na ročník 2018/2019 je 28. února 2018.

Kontaktní osoby

Příklady cílů Journey

 • Rostoucí mládež
 • Rozvoj evangelizačních aktivit (Fusion, EDGE, Exit)
 • Vedoucí mládeže v českém prostředí
 • Duchovní poradenství
 • Zahraniční misie
 • Rostoucí místní církev
 • Služba v církevním prostředí či křesťanských neziskových organizacích
 • Pouliční evangelizace
 • Apologetika, apod.