RiseUp EQUIP

Naším snem je, aby komunita vedoucích mládeží napříč církvemi a denominacemi v české republice měla platformu, kde najdou lidi, kteří řeší stejné otázky jako oni, kde se setkají s inspirací, povzbuzením a novými nápady do osobního rozvoje i do služby.

Každý vedoucí, službu mládeže nevyjímaje, potřebuje cítit podporu a mít místo, kde může čerpat.

Partnerem programu je Strategický nadační fond.

RiseUp Equip – roční leadership program

 • Skupina 4-8 vedoucích mládeže
 • Trvání 10 měsíců (září-červen)
 • 1x měsíčně 3-5 hodin společné setkání skupiny
 • 1x měsíčně 1 hodina individuálního poradenství s mentorem/koučem (osobně nebo po Skype, mentorů může být v průběhu roku více)
 • 1x ročně společný team building
 • 1x ročně společný trénink nebo výjezd
 • Vedoucí skupiny je celoročně k dispozici a stará se o skupinu
 • Pokud je to možné místní církev účastníka je o jeho zapojení informovaná a podporuje ho

Záměry:

 • Získávat nadhled, vzájemně se inspirovat, povzbuzovat a podporovat v růstu
 • Vytvářet novou generaci mladých vedoucích, kteří jsou otevření se neustále učit
 • Společně studovat materiál o vůdcovství a aplikovat ho na vedení služby mládeži
 • Naučit se starat o svůj růst a čerpání a tím se uschopnit k dlouhodobému zdravému zapojení ve službě

Další informace:

Setkání skupiny probíhá obvykle se společným jídlem, probíráním vybraných materiálů (max 50% času) a diskuzí o otázkách, které v životě a ve službě řešíme.
Náklady spojené s účastí na akcích jsou z větší části zčásti hrazeny Strategickým nadačním fondem.
Účastníky prosíme o finanční spoluúčast ve výši 3000,- na výdaje spojené s pořádáním zahraničního výjezdu.

Výběr individuálního mentora/kouče probíhá na začátku roku na osobním setkání vedoucího skupiny s účastníkem.

Více informací na oszturc@kam.cz

RiseUp Equip – year leadership program

 • Learning community group of 4-8 main youth ministry leaders
 • 10 months (Sep-June or Jan-Dec)
 • Monthly, 3-5 hours group meeting
 • Monthly, 1 hour individual meeting with mentor/coach (personally or Skype, mentors can change during the year)
 • Team building activity twice a year
 • Training (conference, seminar,…) once a year
 • The group leader is available during the year and is responsible for taking care of his group
 • If its possible – participant’s local church is informed and is supportive

Purposes:

 • To broaden perpective, inspire and support each other, encourage for growth
 • To create new generation of young leaders who want to grow continually
 • Study leadership curriculum and apply it to youth ministry setting
 • Learn how to take care of yourself spiritually and how to stay healthy in long-term ministry

Additional info:

Meeting of the group usually includes a meal, studying leadership materials (max 50% of time) and discussing issues from personal life and ministry.
Training/conference are partially covered by donor strategickynf.cz.
Participants are asked to pay fee 3000 CZK to partially cover costs of inspirational trip.

In the beginning of the year, group leader personally meets with each participant and they choose a mentor together.

More info at oszturc@kam.cz