Autor: Jiří Zdráhal, 1/2016

Položme si důležitou otázku – kdo je zodpovědný za to, jak vypadá tvůj sbor, mládež, služba nebo tým?

Je to Bůh nebo člověk?

Tvrdit, že to je pouze člověk, by mezi námi, kteří spoléháme na Věčného Pastýře, nebylo správné. Ale stejně tak tvrdit, že za stav církví a týmů je zodpovědný pouze Bůh, je nepravdivé. Znamená to snad, že v jednom městě chce Bůh mít svou církev živou a přitažlivou, a v jiném městě rozdělenou a uzavřenou do sebe?

Musí tedy existovat jakési rozdělení zodpovědností – co dělá Bůh a co my. Podle textu Sk 2,43 – 47, kde se popisuje vznik církve, je to rozděleno takto – Bůh působí zázraky a přidává lidi do Božího království. On přináší spasení a nadpřirozeno. Ale všechno ostatní je na nás. To jak bude církev organizovaná, jak budou vypadat služby, kvalita týmů a bohoslužeb. Samozřejmě pro toto vše máme od Boha v Jeho Slovu instrukce. Jak to ale bude vypadat, je naše zodpovědnost.

Pro úspěšnou službu vidím tyto tři předpoklady :

1. Ambice vedoucího

Vím, že to zní v křesťanském prostředí divně a nepatřičně, ale podle mě to je klíčové pro rozjezd jakékoliv služby nebo týmu. Nemyslím ambici ve smyslu sobecké snahy vyniknout, ale jako silnou touhu něco dokázat, dosáhnout cíle. Vedoucí, který, neví co chce, nikam lidi nedovede. Nikdo samozřejmě nechceme přehnaně autoritativního vůdce, ale ve vedení každé služby je třeba mít člověka, který je vizí té služby nadšený, dokáže jít k cíli a vzít s sebou co nejvíc lidí.

2. Ochota pracovat

Tohle zní taky zvláštně, ale právě v tomto bodě můžeme narazit na nevyřešenou otázku z úvodu – kdo to má udělat, Bůh nebo já?
Hádejte, k čemu mají křesťané (nejen mladí) často tendenci…?

Je snadné říct : „Nikdo nechce do mého týmu, asi to není Boží vůle.“
KONTROLNÍ OTÁZKA : „Kolik lidí jsi osobně obešel a požádal jsi je o to?“

Nebo : „Akci jsme uspořádali, ale nikdo nepřišel. Bůh asi tohle město ještě neotevřel.“
KONTROLNÍ OTÁZKA : „A už jsi zjistil co jste udělali zásadně špatně?“

3. Nechat si poradit

Musíš najít někoho, kdo tě může ve tvé činnosti inspirovat. Možná na dálku, neosobně, když čteš knihy nebo posloucháš vyučování. Nebo tě může osobně koučovat. Najdi si ale někoho, kdo v tom o co se snažíš, zažil úspěch, viděl výsledky. Můžeš mít kouče pro budování charakteru, duchovní život apod. Ale co se týče dosahování výsledků ve službě, nech si poradit od někoho, kdo takové výsledky má.