Monthly Archives

Leden 2016

Pět jednoduchých pravidel – část 2.

By | osobní rozvoj

Autor: David Novák, 1/2016

4

Neexistuje nic tak urgentního, co by nás mělo dlouhodobě odvrátit od konání věcí důležitých.

Jinými slovy – není pravda, že žijeme tak hektický život, že jsme tak vytížení, že se nelze modlit, že nelze sloužit Pánu Bohu, že nelze něco dělat pro svoji tělesnou schránku, že se nelze věnovat rodině atd. Pokud bych se vás zeptal, proč jste to či ono přestali dělat, potom jsem si téměř jistý vaší odpovědí. Nemám čas. Prostě jsou věci urgentní a pak důležité, které ale zpravidla urgentní nejsou. Musím někam dojít, něco vyřídit, něco zařídit atd. Nemusím teď hned se modlit, číst, budovat některé klíčové vztahy. Jenže… pokud budu v osobním životě konat jen to, co mě tlačí, budu životem vlečen a výsledkem bude nervozita, přecitlivělost, pudové jednání atd. Otázka zní, jak moc věnuješ čas oblastem důležitým (vztah s Bohem, s blízkými, četba, základní péče o tělesnou schránku).

Read More